search
Aktualności

Jak prawidłowo wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem?


Zgodnie z dyrektywą 94/9/WE, zwaną potocznie dyrektywą ATEX, wprowadzoną do ustawodawstwa polskiego poprzez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. producenci urządzeń i osprzętu mają obowiązek dostosowania się do zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Podlegają oni pod wspomnianą dyrektywę jeśli spełniają wszystkie z poniższych warunków:
• występowanie materiału palnego (np. alkohol lub rozpuszczalnik organiczny, często stanowiący bazę do produkcji),
• występowanie tlenu (szerzej utleniacza),
• źródło zapłonu (jedno z normatywnie zdefiniowanych).
Brak jednego z powyższych warunków powoduje, iż urządzenie nie podlega pod zasadnicze wymagania dyrektywy.

Z naszego doświadczenia wynika, że największym problemem, z jakim styka się potencjalny użytkownik, jest prawidłowe określenie stref zagrożenia wybuchem, gdyż użytkownik ten działa często tylko w oparciu o wiedzę procesową.

Jak prawidłowo zdefiniować strefę atex?

Pierwszym zasadniczym problemem może być już sama definicja dyrektywy mówiąca, że dotyczy urządzeń pracujących w strefie. Załóżmy roboczo, iż mamy w 100% szczelne naczynie procesowe, które nie jest otwierane w trakcie procesu, takie naczynie mimo spełnienia wszystkich 3 warunków trójkąta wybuchowości można by uznać za nie ATEX-owe, czy też bardziej potocznie EX-owe, ponieważ nie pracuje w strefie, tylko tę strefę (atmosferę) posiada w sobie.

Niestety, realnie należy założyć, że z przyczyn procesowych lub wypadkowych może dojść do rozszczelnienia zakładanego naczynia i emisji atmosfery. Mamy wówczas do czynienia z przypadkiem, gdy urządzenie nie tylko pracuje w strefie, ale tę strefę generuje. Takimi urządzeniami mogą być zbiorniki, mieszalniki, reaktory jak również komponenty instalacji np. pompy. Dodatkowo dochodzi problem wciąż utartego przekonania, iż zagrożenie wybuchowe mogą generować wyłącznie urządzenia elektryczne, a należy przypomnieć, że dyrektywa ATEX dotyczy także urządzeń nieelektrycznych.

Jak osiągnąć bezpieczeństwo przeciwwybuchowe?

Jak wynika z przytoczonego przykładu właściwa konfiguracja i wyposażenie urządzenia jest kluczowa dla osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, przy zachowaniu wymaganego bezpieczeństwa procesowego, dlatego przy podjęciu współpracy warto wybrać odpowiedzialnego i doświadczonego producenta.

Tym bardziej, że procedura oceny zgodności urządzenia, wspierana oczywiście przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wybranego modułu oceny zgodności, nie zakłada weryfikacji przez stronę trzecią prawidłowości konstrukcji, a jedynie weryfikację zgodności dokumentacji urządzenia.

WYBRANE projekty

Więcej informacji

PROJET
Instalacja do produkcji innowacyjnej grupy biopreparatów

Projekt i produkcja urządzeń procesowych (bioreaktorów i zbiorników) wraz z instalacją technologiczną.  

Więcej informacji
PROJET
Prefabrykacja i montaż rurociągów dla branży lotniczej

Prefabrykacja i montaż rurociągów oraz konstrukcji wsporczych do instalacji do badania silników lotniczych. Spełnienie wymagań Klienta dotyczących jakości prefabrykowanych rurociągów.

Więcej informacji
PROJET
Modernizacja platformy 20T do produkcji kosmetyków

Projekt, budowa i uruchomienie platformy 20T w fabryce L'Oréal pod Warszawą. Projekt wspólnie wykonany przez Boccard Kates i Boccard Francja  

Więcej informacji

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram