search
Aktualności

Nasze Projekty

PRZEMYSŁ energetyczny

Kompleksowa realizacja projektu instalacji technologicznej w branży energetycznej

OPIS PROJEKTU

Udział w budowie elektrociepłowni w Zabrzu w latach 2016-2018. Projekt obejmował dostawy materiałów, prefabrykację oraz prace obiektowe.

Projekt wykonany dla Klienta, którego strategia zakłada rozwój lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, opartych o paliwa dostępne w regionie, w tym paliwa alternatywne. Głównymi paliwami wykorzystywanymi w EC Zabrzu są różne rodzaje biomasy, węgiel oraz paliwo alternatywne (RDF). Elektrociepłownia została wyposażona w kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) oraz przeciwprężną turbinę parową.

Do realizacji tej inwestycji Klient poszukiwał dostawcy, który byłby w stanie kompleksowo zająć się projektem: od dostawy i sprawdzenia wszystkich materiałów, po montaż na miejscu.

GŁÓWNE ELEMENTY PROJEKTU

Dostawy materiałów
Prefabrykacja
Montaż

ZAKRES PRAC

W budowie elektrociepłowni Zabrze uczestniczyliśmy od sierpnia 2016 r. do końca 2018 r. Zakres naszych prac to: rurociągi wody użytkowej ciepłej i zimnej, wpięcia w istniejące przyłącza, większość rurociągów niskociśnieniowych w obszarze pompowni, chłodni i estakad. Prace obiektowe i prefabrykacyjne w warsztacie były prowadzone równolegle. Łącznie projekt trwał 2 lata.

Największym wyzwaniem podczas tego projektu było szukanie innych, bardziej efektywnych rozwiązań niż te zawarte w projekcie bazowym. Ostatecznie, dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych inżynierów byliśmy w stanie zaproponować alternatywne rozwiązania poprawiające dwa najważniejsze wskaźniki – cenę oraz termin oddania prac.

WYBRANE projekty

Więcej informacji

PROJET
Budowa innowacyjnej instalacji do produkcji benzyny syntetycznej z bioetanolu

Projekt prowadzony dla jednego z największych producentów bioetanolu i etanolu wytwarzanego z ziarna kukurydzy.

Więcej informacji
PROJET
Instalacje dla elektrociepłowni

Udział w budowie elektrociepłowni w Zabrzu w latach 2016-2018. Projekt obejmował dostawy materiałów, prefabrykację oraz prace obiektowe.  

Więcej informacji
PROJET
Prefabrykacja i montaż rurociągów dla branży lotniczej

Prefabrykacja i montaż rurociągów oraz konstrukcji wsporczych do instalacji do badania silników lotniczych. Spełnienie wymagań Klienta dotyczących jakości prefabrykowanych rurociągów.

Więcej informacji

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram