search
Aktualności

Dobre praktyki w zakresie mycia na miejscu instalacji przemysłowych

Mycie urządzeń produkcyjnych jest bardzo istotną czynnością. W rzeczywistości, ma ono bezpośredni wpływ na jakość produktu oraz żywotność urządzeń.
Mycie instalacji, będąc czynnością nieprodukcyjną w cyklu wytwarzania produktu powinno być doskonale opanowane, aby ograniczyć jego czas i przywrócić optymalne działanie instalacji. Badanie procesu mycia i dezynfekowania sprzętu ma tutaj kluczowe znaczenie, aby były one jak najbardziej efektywnie rozplanowane. Jest to ponadto czynność związana z zagrożeniami termicznymi i chemicznymi, mająca wpływ na środowisko, podlegający nieustannej kontroli.

Mycie na miejscu, metoda przemysłowa

Czyszczenie na miejscu to istniejąca od około pięćdziesięciu lat metoda czyszczenia instalacji przemysłowych, która umożliwia czyszczenie - bez konieczności przeprowadzania demontażu - zbiorników, reaktorów, rur i maszyn z użyciem wody, ciepła i produktów chemicznych. Systemy myjące na miejscu mogą być całkowicie zautomatyzowane i sterowane za pomocą oprogramowania dozorującego.

Mycie na miejscu instalacji jest brane pod uwagę już na etapie projektowania

Projekt wyposażenia jest bardzo ważny przy tworzeniu systemu czyszczenia na miejscu. W rzeczywistości wysokowydajny system mycia na miejscu jest z reguły projektowany w tym samym czasie co instalacja i jej wyposażenie. Użyty materiał jak i geometria aparatury muszą być dostosowane do mycia i muszą być higieniczne (zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE opublikowaną 6 czerwca 2006 r., i obowiązującymi  Dobrymi Praktykami Produkcji kosmetyków).
Podczas projektowania urządzeń, należy zwrócić szczególną uwagę na unikanie martwych ramion i obszarów retencyjnych, projektowanie rur o stałym nachyleniu, aby zapewnić w pełni opróżniany system.
W istocie, im czystsza będzie produkcja, tym mniejszego czyszczenia będzie wymagała sama instalacja (przedmuchiwanie dolnych punktów, instalacja, z możliwością opróżnienia we wszystkich punktach, pozostawiając mniej produktu do usunięcia). Kontrolowanie wprowadzania surowca może również umożliwić zmniejszenie wymagań w zakresie czyszczenia, na przykład jeśli materiał jest wprowadzany bez rozpraszania go na kopule zbiornika.
Należy się również zastanowić się nad hydrauliką instalacji: odpowiednie zdolności turbulencyjne, kontrola temperatury i dozowanie są niezbędne do skutecznego mycia na miejscu.

Znaczenie parametrów mycia na miejscu w opracowywaniu receptury

Podczas opracowywania receptury czyszczenia należy wziąć pod uwagę cztery parametry: temperaturę, turbulencje, stężenie środków czyszczących oraz czas każdego cyklu.
Temperatura zwiększa skuteczność działania produktów myjących i redukuje ilość mikroorganizmów.
Turbulencja z kolei jest efektem mechanicznym, umożliwiającym pozamiatanie wszystkich powierzchni i usunięcie najbardziej uporczywych zabrudzeń. Analiza geometrii instalacji pozwoli określić wartość Reynoldsa lub wymaganą minimalną prędkość, przez co mycie będzie znacznie skuteczniejsze. Po zdefiniowaniu kryteriów, należy wziąć pod uwagę wymiary urządzeń, aby te kryteria osiągnąć.
Ponieważ sama turbulencja często nie wystarcza, konieczne jest stosowanie detergentów i środków dezynfekujących odpowiednich do czyszczonego produktu (w zależności od jego składu chemicznego lub lepkości). Stężenie produktów myjących i dezynfekujący musi być określone wespół z dostawcą produktów myjących. Produkty myjące i dezynfekujące mogą być ewentualnie użyte ponownie w kolejnych cyklach, po dostosowaniu stężeń. Przestrzeganie parametrów użytkowych detergentów pozwala na maksymalizację ich skuteczności działania i zmniejszenie ich zużycia.
Zakupiony moduł myjący pozwoli wam osiągnąć wartości docelowe dla każdego z parametrów.

Redukcja zużytych ilości i zły wpływ na środowisko z powodu mycia na miejscu

Wzrost cen wody, produktów chemicznych i energii. Korzystanie z automatycznego systemu czyszczenia na miejscu pozwala zaoszczędzić pieniądze: montaż czujników w systemie zbiera dane dotyczące przepływu, ciśnienia i przewodności oraz pomaga określić, kiedy system jest czysty. Możliwe jest wówczas dostosowanie receptury czyszczenia poprzez ograniczenie czasu cyklu (a tym samym ograniczenie czasu nieprodukcyjnego instalacji) oraz zmniejszenie ilości zużywanych środków czyszczących do absolutnie koniecznej ilości, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów i koszty czyszczenia.
Systemy umożliwiają również oszczędzanie wody i energii. Dzięki dokładnemu obliczeniu objętości rur do czyszczenia, rygorystycznej regulacji natężenia przepływu, temperatury i czasu penetracji produktów czyszczących, można poprawić osiągi energetyczne CIP. Zoptymalizować temperaturę czyszczenia - zmniejszając ją ale mając jednocześnie pewność, że nie zmniejsza to skuteczności czyszczenia - i odzyskiwać część wody z płukania w celu wykorzystania jej w kolejnych cyklach mycia, co skutkuje oszczędnościami.
Zautomatyzowane systemy CIP pozwalają na dokładne dostosowanie parametrów cyklu czyszczenia, tak aby czyszczenie stało się opłacalne pod względem ekonomicznym i ekologicznym.

Metoda czyszczenia spełniająca najbardziej rygorystyczne normy higieniczne

Od 1989 r.w Europie opracowano zasadę higienizacji powierzchni urządzeń przemysłowych - Dyrektywa 2006/42/WE opublikowaną 9 czerwca 2006 r. - określającej dwa wymagania, jedno w zakresie rodzaju materiałów i drugie odnośnie geometrii sprzętu. Przewodnik dobrych europejskich praktyk produkcyjnych jest dostępny u producentów sprzętu, EHEDG (European Hygienic Engineering And Design Group).
Bardzo istotna w przestrzeganiu standardów jest ścisła współpraca klienta i dostawców.


Automatyzacja procesu czyszczenia zapewnia powtarzalność i kontrolę procesu za pomocą danych.

Kwalifikacja mycia jest bardzo istotna. Konieczne jest określenie rodzaju używanego detergentu, czasu i temperatury użycia, aby był jak najbardziej skuteczny. Każda receptura musi być poddana testom mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym (wykrywanie śladów poprzedniego produktu lub detergentu), aby określić jej skuteczności i potencjalne wdrożenie. Każda receptura musi być kolejno testowana i być skuteczną przez kilka kolejnych myć CIP, ustalonych wcześniej przez dział jakości.

Moduły do mycia i sterylizacji na miejscu od Boccard Kates

Boccard Kates oferuje moduły do mycia i sterylizacji na miejscu, spełniające najsurowsze normy higieniczne, w pełni zautomatyzowane i pozwalające na zminimalizowanie przestojów produkcyjnych. Nasze instalacje i systemy CIP są tak zaprojektowane, aby sprostać waszym problemom związanym z redukcją zużycia energii
Dostarczamy instalacje odpowiadające elastycznym parametrom czyszczenia i waszym potrzebom, których można używać z różnorodnymi produktami.

WYBRANE projekty

Więcej informacji

PROJET
Mieszalnik do produkcji kwasu hialuronowego

Projekt i produkcja mieszalnika do kwasu hialuronowego dla Klienta z branży biotechnologicznej. Mieszalnik wykonany w wysokim standardzie.  

Więcej informacji
PROJET
Mieszalniki dla Klienta z branży kosmetycznej

Produkcja i dostawa mieszalników przejezdnych dla Klienta z branży kosmetycznej.

Więcej informacji
PROJET
Mieszalnik stożkowy dla przemysłu szklarskiego

Mieszalnik do krzemionki i wodorotlenku potasu dla przemysłu szklarskiego.

Więcej informacji

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram