search
Aktualności

nasze dna

Nasze wartości

nasza wizja

Leader całkowicie zintegrowanych przemysłowych rozwiązań cyfrowych

NASZA MISJA

Tworzenie powtarzalnych wartości dla wszystkich zainteresowanych interesariuszy poprzez oferowanie na całym świecie inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań przemysłowych o takim samym standardzie przez cały cykl życia inwestycji przemysłowej.
Zapewnienie owocnej i satysfakcjonującej kariery we wspólnym, pozytywnym i produktywnym środowisku, w którym bezpieczeństwo i jakość stanowią najważniejszą wartość.

nasze wartości

Odwaga do podejmowania wyzwań

Według Josepha Boccarda, każdej podjętej inicjatywie, jakkolwiek śmiała by nie była, miał przyświecać jeden cel: sukces. To podejście odziedziczył jego syn, Francisque Boccard, który, kładąc nacisk na wejście firmy w świat rurociągów przemysłowych, wprowadził firmę na arenę krajową.
Joseph Boccard
Zawsze mówiliśmy „tak” możliwościom
Z kolei, Alain i Jean-Luc Boccard znacznie poszerzyli horyzonty, podejmując wyzwanie towarzyszenia Klientom na arenie międzynarodowej i wyruszając na podbój nowych rynków. Wyróżniało ich podejście do rozwoju, polegające na zaufaniu lokalnym zespołom i oddaniu im kontroli nad lokalnymi oddziałami firmy.

W ślad za nimi, Bruno i Patrick Boccard przyspieszają i poszerzają dywersyfikację działalności, rynków i obszarów geograficznych, tworząc nową wizję strategiczną: kompleksowej obsługi projektów. W swoich działaniach kładą nacisk na bliskość z Klientem oraz tworzenie relacji opartych na zaufaniu w myśl dewizy:  „Alliance for success".

Elastyczność w działaniu

Nieosiągalna do tej pory liczba 326*, którą nasze zespoły w końcu osiągnęły, aby sprostać wyzwaniu Chobani: budowa największej na świecie fabryki jogurtów w mniej niż rok (326 dni).

Do imponującej wielkości obiektu - kompleks o powierzchni 93.000 m² na 81-hektarowym terenie - należy dodać modułowość instalacji, tak aby można było je rozbudowywać i dostosowywać do produkcji nowych serii jogurtów.

Taka złożoność wymagała zastosowania podejścia zaprojektuj i wybuduj, w którym fazy projektowania i budowy prowadzone są równolegle, co zaskutkowało skróceniem czasu realizacji i zminimalizowaniem ryzyka. Szybkość reakcji i koordynacja działań Boccard Food & Beverage, Boccard Food z Montauban, Boccard Process Vessels z Roanne i Boccard Life Sciences z Houston były decydujące i w konsekwencji ten maraton został ukończony w tempie sprintu!


* Liczba nieosiągalna to liczba naturalna, której nie można wyrazić jako sumy wszystkich ścisłych dzielników danej liczby całkowitej.

Niezawodność w tworzeniu

Pięćdziesiąt lat regularnej współpracy, na którą złożyły się liczne projekty zainicjowane na skutek kryzysu naftowego, kiedy to Francja podjęła się budowy elektrowni atomowych, aby zapewnić sobie niezależność energetyczną. Od 1972 r. Boccard SA jest zaangażowany w budowę elektrowni Bugey, gdzie planowane jest oddanie do eksploatacji czterech bloków o mocy 900 MW.
Budowa określana jako przedseryjna, umożliwiła ustrukturyzowanie i konsolidację kontraktów programowych CP1 i CP2, tj. 28 bloków zbudowanych w latach 1974-1983. Czas potrzebny na uruchomienie instalacji sprawił, że Boccard rozwinął umiejętności swoich zespołów, przyjmując na siebie specyficzne ograniczenia przemysłu jądrowego: identyfikowalność podzespołów i interwencji, kontrolę jakości, niezależne zapewnienie jakości, czystość, złożoność instalacji, ograniczenia związane z ochroną przed promieniowaniem.

Fachowa wiedza i doświadczenie pozwalają Boccardowi towarzyszyć EDF w realizacji kolejnych programów, które wprowadzą nowe poziomy (P4, P'4 oraz N4) jak też nową generację reaktorów (reaktory ciśnieniowe EPR). Obecnie Boccard, obok EDF, odgrywa kluczową rolę w budowie reaktorów ciśnieniowych (EPR-ów) w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zaangażowanie i pasja

Oddanie projektu jest zawsze szczególnym momentem, w którym odczuwa się satysfakcję i dumę z wykonania pożytecznej pracy. Realizacja projektu od A do Z i zajmowanie się jego specyfiką jest również bardzo rozwijającą szansą.

Pierwsze rozmowy z La Hague trwały 20 miesięcy, a następnie zagościliśmy tam na 8 kolejnych lat, otrzymując kolejne kontrakty do realizacji.

Miałem to szczęście, że jako pierwszy przybyłem na plac budowy i jako ostatni go opuściłem! Dla mnie jest to oznaka zaufania i uznania. Oznacza to, że Boccard oferuje rozliczne perspektywy, pod warunkiem, że jest się zmotywowanym. Firma poszukuje przede wszystkim osób, którym zależy na kontynuacji jej istnienia.
claude goyer • kierownik projektu
40 lat w boccard

Dążenie do doskonałości

Już w latach 80’ minionego stulecia zdaliśmy sobie sprawę z potencjału narzędzi cyfrowych w planowaniu i zarządzaniu prefabrykacją.

Z różnych wewnętrznych opracowań powstał własny system BocTrack, który najpierw został wdrożony w dużych projektach prefabrykacji, a następnie rozszerzony na wszystkie obszary naszej działalności: inżynierię, budownictwo i utrzymanie. Obecnie, system BocTrack jest naszym kompleksowym narzędziem do komputerowego wspomagania zarządzania produkcją (CAPM), pozwalającym na kontrolę i monitorowanie realizacji naszych projektów, od otrzymania rysunków izometrycznych aż po montaż, przy jednoczesnym zintegrowaniu wymagań określonych przez naszych klientów.

STAN UMYSŁU
Doskonałość to przede wszystkim stan umysłu

Nasi klienci, mając dostęp do swojej zabezpieczonej strefy, mogą w każdej chwili śledzić postępy w realizacji swojego projektu dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym raportom. Cenne wsparcie dla Ecopetrolu, największej firmy naftową w Kolumbii, której pomagamy w zarządzaniu produkcją i uruchomieniu projektu "Energia i para" w rafinerii w Barrancabermeja w Kolumbii.

Rozwój z poszanowaniem wartości

Rozwijanie umiejętności kobiet i mężczyzn, tak aby zyskali oni autonomię, pewność siebie i wiedzę, jest głównym kluczem do sukcesu prowadzonych przez projektów. Geograficzna różnorodność naszych lokalizacji, w połączeniu z różnorodnością obsługiwanych przez nas rynków, jest dla naszych pracownikom doskonałym stymulantem do budowania własnej kariery zawodowej. Zadaniem BocMobility jest wspieranie ich w wyborze kierunku rozwoju.
rozwój
Rozwijać się znaczy uczyć się od innych
W Boccard, rozwój nie oznacza jedynie zmiany stanowiska czy środowiska, ale także uczenie się od innych. Wiedza fachowa opiera się na doświadczeniach zdobywanych i współdzielonych przez wiele pokoleń, tak jak to jest w przypadku Dominique, Antoine i David De Rouck. Akademia Boccard, organizująca rozwój umiejętności, wspiera tego typu transfer wiedzy w całej firmie.

Zachęcanie do otwartego dialogu

Fan Milk, zachodnioafrykańska filia Danone w Ghanie, specjalizująca się w produkcji lodów i soków, zaufała firmie Boccard w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnej w swojej fabryce deserów lodowych poprzez stworzenie nowej linii produkcyjnej jogurtów.
henry ford
Zebranie się razem to początek, trzymanie się razem to postęp, praca razem to sukces*
Mając na uwadze skalę projektu (8400 godzin inżynierii, 7300 godzin automatyzacji, 4000 godzin prefabrykacji w warsztacie, 5300 godzin rozruchu i monitorowania produkcji, 2000 godzin nadzoru terenowego i 21000 godzin montażu na miejscu) zmobilizowano 5 Jednostek biznesowych [Business Units]: Firma Boccard Process Vessels wyprodukowała zbiorniki, Boccard Polska zajęła się wysyłką sprzętu, Boccard Côte d'Ivoire przeprowadziła instalację na miejscu z pomocą Boccard Russia, która wysłała również swojego technika.

Jednostka Boccard Food & Beverages koordynowała wszystkie działania i nadzorowała zarządzanie całym projektem. Patrick Kers, kierownik projektów Danone w Afryce nie omieszkał pochwalić ducha zespołu.

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram