search
Aktualności

nasze dna

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

nasze zaangażowanie CSR

Gwarantujemy równe szanse rozwoju i dbamy o przyszłe pokolenia

nasze kolejne 100 lat

W 2018 roku z wielką dumą świętowaliśmy „Nasze pierwsze 100 lat”, symbol wytrwałej podróży poprzednich generacji rodziny Boccard. Rok 2019 otwiera nową drogę do „Naszych następnych 100 lat”, stawiając jednocześnie ważne pytania o naszą rolę w globalnym rozwoju i naszą odpowiedzialność za przyszłe pokolenia.
Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży postanowiliśmy zjednoczyć naszych pracowników, klientów, partnerów i dostawców wokół wspólnego celu, jakim jest zagwarantowanie równych szans obecnym i następnym pokoleniom. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy ten cel osiągnąć.
Ta silna potrzeba dbania nie tylko o interes własny, ale także innych ludzi determinuje wszystkie nasze działania. Nasze zaangażowanie ma charakter społeczny, solidarnościowy, środowiskowy i etyczny. Wspólny, zrównoważony rozwój jest naszym priorytetem.

Ecovadis & global compact ONZ

  • ECOVADIS to platforma oceny działań CSR (Corporate Social Responsibility) stworzona po to, by pomóc firmom zarządzać ich działaniami oraz dzielić się ich wynikami i dobrymi praktykami.
    W 2020 roku otrzymaliśmy srebrny medal za wyniki EcoVadis CSR (Corporate Social Responsibility).

  • Przystąpiliśmy do Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, zobowiązując się tym samym do przestrzegania i promowania dziesięciu zasad dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska i dobrego zarządzania.

nasze 4 zobowiązania

  • społeczne

    Nasze zobowiązanie

    Każdemu zapewniamy rozwój kariery w opartym na współpracy, pozytywnym i produktywnym środowisku, którego centrum zainteresowania stanowi bezpieczeństwo i jakość.

    safety first

    Rozwijanie i promowanie kultury pracy sprzyjającej osiągnięciu naszych celów BHP.

    W 2019 r. 93% naszych projektów zakończyło się bez żadnego wypadku powodującego przerwę w pracy.

  • społeczne

    Nasze zobowiązanie

    Każdemu zapewniamy rozwój kariery w opartym na współpracy, pozytywnym i produktywnym środowisku, którego centrum zainteresowania stanowi bezpieczeństwo i jakość.

    Kapitał Ludzki

    Rozwijanie autonomii naszych pracowników, promowanie inicjatywy i wspieranie rozwoju kariery.

    Wskaźnik równości płci
    W 2020 r. (okres referencyjny od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.) uzyskaliśmy wynik 71 na poziomie globalnym.

  • społeczne

    Nasze zobowiązanie

    Każdemu zapewniamy rozwój kariery w opartym na współpracy, pozytywnym i produktywnym środowisku, którego centrum zainteresowania stanowi bezpieczeństwo i jakość.

    Życie w zgodzie z naszymi wartościami

    Zjednoczenie naszych pracowników wokół 7 wartości, które są podstawą i wyznacznikiem naszej działalności i przekucie ich na realnie działania.
    Jednym z przykładów podejmowania działań w zgodzie z naszymi wartościami jest budowa stawu, którą nasi pracownicy z francuskiego oddziału przeprowadzili wspólnie z France Nature Environnement.


  • Równość szans

    Wspieranie młodych ludzi, aby dać wszystkim takie same szanse rozwoju społecznego.

    53 pary studentów/sponsorów
    od powstania w 2017

    solidarnościowe

    Nasze zobowiązanie

    Wspieranie młodych ludzi, aby dać wszystkim takie same szanse rozwoju społecznego.
  • Akcje solidarnościowe

    Wspieraj inicjatywy i działania solidarnościowe zgodne z naszymi wartościami i ukierunkowane na edukację i zdrowie

    solidarnościowe

    Nasze zobowiązanie

    Wspieranie młodych ludzi, aby dać wszystkim takie same szanse rozwoju społecznego.
  • środowiskowe

    Nasze zobowiązanie

    Znaczące zmniejszenie naszego wpływu na środowisko i podjęcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
    Transport, odpady, zużycie energii

    Zmniejszenie emisji CO2, poprawa naszej wydajności energetycznej i wdrożenie skutecznego systemu sortowania i recyklingu odpadów.

    29,3 MWh oszczędności energii dzięki recyklingowi odpadów. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii przez 3 mieszkańców.


  • środowiskowe

    Nasze zobowiązanie

    Znaczące zmniejszenie naszego wpływu na środowisko i podjęcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

    Green it

    Zmniejszenie naszego cyfrowego ślad poprzez:
    wybór odpowiedzialnych dostawców usług IT
    podnoszenie świadomości pracowników na temat praktyk „Zielonego IT”
    korzystanie z cyfrowych narzędzi współpracy

  • Karta dobrego postępowania

    W ramach odpowiedzialnego i etycznego biznesu sformalizowaliśmy nasze zobowiązania wdrażając nasz Kodeks Etycznego Postępowania.
    Edukujemy naszych pracowników w 3 aspektach: odpowiedzialne zakupy, zgłaszanie nadużyć oraz przyjmowanie prezentów i zaproszeń.

    etyczne

    Nasze zobowiązanie

    Walka z nieuczciwością i wszelkimi formami korupcji w celu prowadzenia odpowiedzialnego i etycznego biznesu.

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

Dołącz do nas!
arrow-downarrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram