search
Aktualności

Produkcja dennic tłoczonych z płaszczem grzewczym typu Plasma Pillow Plate

Efektywność procesów technologicznych poza aspektami jakościowymi, ma bezpośrednie odzwierciedlenie w kosztach wytworzenia produktu finalnego,
co stanowi ważny czynnik konkurencyjności na stale rozwijających się rynkach produktów farmaceutycznych i parafarmaceutycznych.
Odpowiedni wzrost wydajności procesów cieplnych można osiągnąć np. poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych,
pozwalających na uzyskanie lepszych parametrów wymiany ciepła przy zachowaniu odpowiednich parametrów współczynnika ciepła.
Przykładem takiego rozwiązania są nowoczesne płaszcze wy­konywane w technologii Plasma Pillow Plate.

Jedną z największych zalet płaszczy typu Plasma Pillow Plate jest ich skuteczność. Wynika ona między innymi z tego, że stale austenityczne mają bardzo małe współczynniki przewodzenia ciepła.

Tam gdzie nie ma czynnika grzewczego/chłodzącego praktycznie nie występuje wymiana. Istnieje ona tylko w miejscu gdzie naspawany jest kanał, a różnice temperatur pomiędzy kanałem, a powierzchniami obok kanału sięgają kilkudziesięciu stopni! Jeśli zastosujemy PPP mamy jednolitą, maksymalnie dużą powierzchnie wymiany ciepła. Powierzchnia ta może być kilkukrotnie większa niż przy zastosowaniu np. kanału, półrurki lub analogicznego systemu. Dzięki temu Klient otrzymuje możliwość optymalizacji. Nasze rozwiązania mogą skrócić czas cyklu produkcyjnego ponad 2 razy.

Niewątpliwą zaletą płaszczy typu Plasma Pillow Plate jest możliwość spawania na blachach gorącowalcowanych, bez uprzedniego przygotowania. Producenci płaszczy laserowych z uwagi na ograniczenia technologii są zmuszeni do szlifowania blach gorącowalcowanych przed spawaniem. Jest to dodatkowa bardzo kosztowna operacja, która powoduje, że koszt wytworzenia płaszcza typu Pillow Plate na blachach gorącowalcowanych jest kilkukrotnie wyższy niż dla blach zimnowalcowanych. Wykorzystywana przez nas technologia plazmowa nie ma tego ograniczenia.

ZASTOSOWANIA:
płaszcze grzewcze/chłodzące urządzeń zbiornikowych
płaszcze walcowe
dennice stożkowe
przegrody grzewczo-chłodzące
dennice elipsoidalne
Wymienniki ciepła
Stacje chłodnicze
Ogrzewnicze powietrza

KORZYŚCI:
obniżenie nakładu pracy i skrócenie czasu realizacji
znacznie większa powierzchnia wymiany ciepła w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi
oszczędności materiałowe (płaszcz nakładkowy wykonany z cieńszej blachy niż w płaszczach standardowych dla nieporównywalnie wyższych ciśnień pracy)
zdecydowanie niższe odkształcenia pospawalnicze niż w metodach klasycznych
większy odstęp między płytami w porównaniu do standardowego płaszcza „Pillow Plate”. Dzięki temu opory przepływu są zdecydowanie mniejsze a wymagania dotyczące czystości czynnika grzewczego/chłodzącego mniej rygorystyczne.

 

 

 

Plasma Pillow Plate

WYBRANE projekty

Więcej informacji

PROJET
Świętujemy produkcję urządzenia nr 5000!

Przez ponad 30 lat działalności na rynku polskim wyprodukowaliśmy ponad 5000 urządzeń procesowych, zarówno samodzielnych urządzeń jak i elementów kompleksowych instalacji procesowych. Wśród  urządzeń znajdują się: mieszalniki do płynów, proszków, bioreaktory/fermentory, reaktory, zbiorniki magazynowe i procesowe, homogenizatory, stacje mycia, mieszadła i systemy mieszania.

Więcej informacji
PROJET
Biotechnologia morska: możliwości i wyzwania szybko rozwijającego się sektora

Niebieskie produkty przyszłości. Naukowcy pracują nad pozyskaniem produktów z takich mikroorganizmów jak mikroalgi, bakterie, grzyby, z glonów i bezkręgowców (ogórki morskie, jeżowce). Ten bardzo obiecujący i wciąż mało eksploatowany sektor stoi przed wieloma wyzwaniami, w tym przed industrializacją procesów. Poznaj zastosowania biotechnologii morskiej, możliwości i wyzwania stojące przed branżą i dowiedz się, jak zespoły projektowe […]

Więcej informacji
PROJET
Plasma Pillow Plate

Jedną z największych zalet płaszczy typu Plasma Pillow Plate jest ich skuteczność. Wynika ona między innymi z tego, że stale austenityczne mają bardzo małe współczynniki przewodzenia ciepła.

Więcej informacji
arrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram