search
Aktualności

rozwiązania

Gospodarka smarownicza

Wydłużamy życie Państwa instalacji

Łączymy doświadczenie w projektowaniu i budowie instalacji z techniczną wiedzą o środkach smarnych.

Gospodarka smarownicza jest istotnym elementem utrzymania ruchu i może w znaczący sposób generować lub obniżać jego koszty.

Prowadzona w sposób racjonalny eliminuje najczęściej spotykane problemy takie jak: zbyt wiele środków w użyciu, źle zdefiniowane wymagania maszyn i urządzeń, brak nadzoru nad czystością układów, niska jakość środków, brak zapisów (historii smarowania), niska świadomość personelu, nieodpowiednio zaplanowane działania smarownicze, brak odpowiedzialności za smarowanie.

Nowoczesny serwis olejowy pozwala na wyeliminowanie wielu kosztów związanych nie tylko ze stratami płynów eksploatacyjnych, ale i awarii będących następstwem nieprawidłowości występujących w ciągach technologicznych czy zespołach roboczych. Jakość smarowania ma główny wpływ na koszty utrzymania ruchu oraz na czas eksploatacji maszyn i urządzeń.


NASZA OFERTA

Naszym priorytetem jest niezawodność Państwa instalacji przemysłowych


Aż 50% uszkodzeń łożysk jest związanych z nieodpowiednim smarowaniem. Wykrywanie braku smarowania i zapobieganie nadmiernemu smarowaniu stały się prawdziwymi wyzwaniami w prowadzeniu efektywnego utrzymania parku maszynowego.

System smarowania, powierzony fachowcom i dostosowany do Państwa sprzętu i potrzeb operacyjnych niezaprzeczalnie zapewnia lepszą konkurencyjność, większe bezpieczeństwo Państwa zakładów produkcyjnych oraz Państwa Pracowników.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy w zakresie utrzymania ruchu w przemyśle znacząco przyczyniamy się do optymalizacji systemu utrzymania ruchu i obniżenia całkowitego kosztu utrzymania obiektów, oferując innowacyjne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

8%

zmniejszenie zużycia środków smarnych

11%

zmniejszenie kosztów operacyjnych

7%

zwiększenie wydajności zakładu

nASZE USŁUGI

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie Państwa parku maszynowego

Niezależnie od tego, czy bezpośrednio na miejscu, czy zdalnie, zapewniamy, że Państwa instalacje będą działały na najwyższym poziomie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

Zapewniamy:

 • pełną dostępność maszyn dzięki regularnemu monitorowaniu i diagnostyce cieczy
 • wydłużenie żywotności maszyn i urządzeń
 • dokładne i systematyczne raporty prowadzonych działań i ich wpływ na Państwa park maszynowy
 • przejrzystość działań gospodarki smarowniczej
 • oszczędność kosztów (związanych z wydatkami na środki smarne, m.in. dzięki przejęciu od Państwa zakupów w obszarze środków smarnych i części zamiennych systemów smarowniczych oraz przejęciu zarządzania magazynem)
 • redukcję ilości odpadów

Łączymy wiedzę procesową z doświadczeniem serwisowym

Wszystkie nasze działania są zorientowane na zapewnienie optymalnego smarowania maszyn i urządzeń, maksymalne wykorzystanie środków smarnych przy możliwie najniższych kosztach tych działań. Oferujemy Państwu kompleksową usługę obejmującą:
 • filtrację olejów
 • analizy olejowe
 • audyty olejowe (weryfikacja wyboru aktualnie stosowanych produktów, metody smarowania i ich racjonalizacja, inwentaryzacja punktów smarowania)
 • optymalizację gospodarki smarowniczej
 • dobór i dostawę środków smarnych (w tym NSF H1)
 • wymianę środków smarnych dla uszczelnień mechanicznych
 • wymianę środków smarnych dla reduktorów i innych zespołów napędowych
 • gospodarkę magazynową

dlaczego my?

Dlaczego warto powierzyć serwis gospodarki smarowniczej właśnie nam?

 • przejmujemy pełną odpowiedzialność za dostępność Państwa parku maszynowego
 • zapewniamy oszczędność kosztów dzięki scentralizowanym zakupom środków smarnych
 • gwarantujemy pełną przejrzystość działań dzięki regularnym i kompleksowym raportom
 • wdrażamy cyfrowe rozwiązania do zarządzania gospodarką smarowniczą
 • prowadzimy szkolenia w zakresie techniki smarowania, analiz olejowych, środków smarnych zgodnie z oczekiwaniami Klienta

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram