search
Aktualności

rozwiązania

Mieszadła i systemy mieszania

Sztuka mieszania: dobór mieszadeł i systemów mieszania względem specyfiki mieszaniny

Mieszanie to podstawowa operacja w procesie produkcyjnym wielu substancji płynnych, półpłynnych czy też sypkich (proszkowych). Niekiedy służy również do zapewnienia jednorodnego rozkładu temperatur w całej mieszaninie.

Na efektywność mieszania wpływa jednak szereg czynników. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na wspomnianą efektywność mieszania jest typ mieszadła lub zespołu mieszadeł. Element ten musi bowiem zostać dobrany stosownie do typu procesu i reologii składowych produktu końcowego.

Po wnikliwej analizie specyfiki Państwa produkcji oraz rodzaju mieszanych substancji dobierzemy mieszadła, które najlepiej sprawdzą się w przypadku Państwa potrzeb.

państwa proces

Odpowiednie mieszadła zapewnią właściwą efektywność mieszania

Wybór mieszadła zależny jest nie tylko od typu procesu, ale także od typu bazy (np. wodna lub olejowa), rodzaju i reologii składników użytych do produkcji, ich wzajemnego stosunku oraz fazy dozowania. Należy również mieć na uwadze, że wiele produktów posiada skrajnie różne wymagania procesowe jak np. wysoka dyspersja dla produktów o znacznym pienieniu. Do tego dochodzą problematyczne często kwestie wymiany ciepła czy też wymiany gazów w procesach napowietrzania lub inertyzacji.

Kolejny problem może stanowić wrażliwość produktu na obróbkę mechaniczną. Przykładowo, w przypadku mieszadeł do bioreaktorów należy zastanowić się, czy mamy do czynienia z produkcją tlenową, czy beztlenową. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że mieszana substancja może być wrażliwa na naprężenia ścinające, które generowane są przez obracające się mieszadło.

Nie należy zapominać o względach praktycznych. Konstrukcja mieszadeł musi być łatwa do umycia, co zapewni nie tylko wygodę, ale także ograniczy ryzyko rozwoju zakażeń mikrobiologicznych oraz zanieczyszczeń krzyżowych. Ma to bowiem kluczowe znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa gotowego produktu.

Dobór odpowiedniej prędkości mieszadeł pozwala zmniejszyć zużycie energii

Mieszanie to bardzo energochłonny proces. Aby zminimalizować ilość potrzebnej energii, ważne jest prawidłowe dobranie typu mieszadła oraz intensywności mieszania. Właściwą intensywność mieszania można z kolei zapewnić dobierając właściwą prędkość pracy poszczególnych elementów mieszających. Dzięki temu otrzymamy produkt końcowy o pożądanej jakości.
Pobierz broszurę mieszadła

nASZA OFERTA

Standardowe mieszadła oraz projekty dostosowane do potrzeb Państwa procesu

Wykonujemy zarówno mieszadła typowe, jak i mieszadła projektowane pod konkretne potrzeby. Nie ma problemu, abyśmy wykonali dla Państwa mieszadła szybkoobrotowe oraz wolnoobrotowe.

Aby zwiększyć intensywność mieszania, przy uwzględnieniu specyfiki danego procesu, istnieje możliwość dowolnego konfigurowania mieszadeł na urządzeniach procesowych. W skład przykładowej konfiguracji może wchodzić mieszadło ramowe + mieszadło łopatkowe + mieszadło homogenizujące lub turbinowe.

Wykonujemy także mieszadła do mieszania produktów sypkich i proszków, zarówno mieszadła wykorzystywane w statycznym zbiorniku, jak i obrotowe biny. Biny, w zależności od pojemności oraz ciągu technologicznego, mogą być stacjonarne lub mobilne.

Oferujemy również zespoły mieszające. Są to szeroko pojęte urządzenia mieszające, które składają się z zespołu mieszającego (mieszadło + pokrywa) zamontowanego na wspólnej ramie z układem podnoszenia i/lub zespołem jezdnym. Zakres pojemności binów współpracujących wynosi od 20l do 500l (ze względu na przepisy BHP w miejscu pracy). Zespoły mieszające mogą współpracować z binami stożkowymi lub walcowymi.

Typy mieszadeł i zespołów mieszających produkowanych w naszym warsztacie

Mieszadła wolnoobrotowe

Urządzenia wyposażone w wolnoobrotowe mieszadła są przeznaczone do mieszania substancji łatwo mieszających się lub tam, gdzie ważne jest zachowanie struktury wsadu (np. jogurt z cząstkami owoców). Mają także zastosowanie w zbiornikach magazynowych/buforowych, gdzie odpowiadają za utrzymanie jednorodności wytworzonego produktu.

 • mieszadło łopatkowe – to klasyczne mieszadło wolnoobrotowe przeznaczone do mieszanin o małej lepkości. Powoduje ono pionową cyrkulację produktu. W zależności od zastosowanych średnic i prędkości mieszadło łopatkowe pozwala na uzyskanie różnych efektów mieszania, np. na wytwarzanie prostych zawiesin. Większa prędkość liniowa mieszadła przekłada się na ruch promieniowy płynu. Aby zmienić obszar i wektor cyrkulacji, a tym samym zwiększyć burzliwość cieczy i intensywność mieszania, istnieje możliwość integracji mieszadła z łamaczami wirów. Łamacze te zamontowane są pionowo do ścianek zbiornika;
 • mieszadło inter MIG – to mieszadło przeznaczone do płynów o skrajnie równych lepkościach. Powoduje ono pionową i promieniową cyrkulację produktu, a układ łopatek końcowych wywołuje dodatkowe wiry eliminujące efekt rozbijania się masy o ścianki zbiornika. Dzięki temu możliwy jest do uniknięcia efekt pienienia w produktach kosmetycznych. Co więcej, mieszadło inter MIG efektywnie zwiększa wymianę ciepła w warstwach przyściennych dla produktów nieprzywierających tj. niewymagających zastosowania skrobaków;
 • mieszadło ramowe – to mieszadło przeznaczone głównie do wolnego i stabilnego mieszania produktów o zwiększonej lepkości i gęstości. Powoduje ono cyrkulację pionową, która zwiększana jest dzięki dodatkowym poprzeczkom, a przy ściankach zbiornika — dzięki bliskości pionowych ramion;
 • mieszadło ramowe ze skrobakami – stosowane dla mieszalników, w których ogrzewany lub schładzany produkt może przywierać do ścianek zbiornika. Cykliczne zbieranie produktu ze ścianek zmniejsza ryzyko jego przypalenia, zwiększa wymianę ciepła i zapobiega tworzeniu się przy ściankach konglomeratów. Skrobaki wykonane typowo z PTFE zapewniają niską nasiąkliwość, a zatem i niskie ryzyko mikrobiologiczne. Istnieje oczywiście możliwość, aby były one wykonane z innych materiałów z grup polimerów, w tym z materiałów sieciowanych, celem zwiększenia wytrzymałości mechanicznej lub zapewnienia konkretnych cech technicznych (przewodność elektrostatyczna);
 • mieszadło kotwicowe – budową i działaniem zbliżone do mieszadła ramowego, jednakże pracujące głównie w dolnej partii mieszalnika;
 • mieszadło kotwicowe ze skrobakami – budową i działaniem zbliżone do mieszadła ramowego ze skrobakami, jednakże pracujące głównie w dolnej partii mieszalnika;
 • mieszadło wstęgowe – dedykowane mieszaninom o wysokim stopniu lepkości i masom półpłynnym. Może być wspierane przez zastosowanie skrobaków.

Mieszadła szybkoobrotowe

Urządzenia wyposażone w mieszadła szybkoobrotowe są to typowe mieszalniki procesowe, w których proces mieszania jest głównym procesem. W zależności od typu zastosowanego mieszadła i jego funkcji mieszadła te mają zastosowanie w mieszaniu trudnych surowców lub produktów, ich roztwarzaniu, emulsyfikacji i tworzeniu zawiesin.

 • mieszadło śmigłowe – to mieszadło do mieszanin charakteryzujących się niskim stopniem lepkości, np. do emulsji, zawiesin itp. W zależności od prędkości liniowej (średnica w funkcji prędkości obrotowej), mieszadło śmigłowe pozwala wytworzyć lej do zaciągania proszków w bezpośrednie sąsiedztwo elementu roboczego. Wytwarza ono głównie cyrkulację pionową (po osiową), natomiast montowane jest pionowo lub pod pewnym kątem na górnej dennicy lub w dennicy dolnej. W dużych mieszalnikach mieszadło śmigłowe stosowane jest jako mieszadło boczne do ogólnej cyrkulacji nielepkich produktów;
 • mieszadło turbinowe (łopatkowe, Rushton) – stosowane do wytworzenia w mieszalnikach bardzo silnej cyrkulacji i turbulencji. Mieszadło turbinowe znajduje wykorzystanie zwłaszcza w mieszalnikach lub bioreaktorach, w których proces mieszania ma za zadanie zintensyfikować rozpuszczanie bądź wysycanie gazami, takimi jak powietrze, gazy ochronne czy gazy procesowe. Mieszadło to może być stosowane pojedynczo (łopatki skośne) lub wielopoziomowo na jednym wale dla łopatek prostych;
 • mieszadło tarczowe – w naszym zmodyfikowanym wykonaniu mieszadło tarczowe nie tylko charakteryzuje się zdolnościami intensywnego mieszania i roztwarzania proszków, ale również zdolnością do wytwarzania silnie zakrzywionej powierzchni ekwipotencjalnej, która ułatwia zaciąganie proszków z lustra bezpośrednio na narzędzie robocze (tarczę). Nasze mieszadło tarczowe może zostać zamontowane w dennicy górnej (możliwość współpracy z mieszadłem kotwicowym) lub w dennicy dolnej;
 • mieszadło High Shear Mixer – to mieszadło wysoko dyspersyjne, które stosowane jest głównie do roztwarzania proszków lub substancji włóknistych, czyli proszków zadawanych przez króćce na powierzchnie płynu lub zaciągane przez głowice mieszadła. Mieszadło High Share Mixer może być montowane na dennicy górnej lub dolnej;
 • mieszadło homogenizujące – ze względu na swoje zdolności intensywnego dyspersyjnego mieszania, mieszadło to idealnie nadaje się do wszystkich procesów, w których wymagana jest wysoka homogenność produktu. Mieszadło homogenizujące jest w stanie roztworzyć i skutecznie połączyć proszki oraz substancje włókniste z bazami wodnymi i olejowymi. Z tego powodu znajduje szerokie zastosowanie w produkcji kosmetycznej i farmaceutycznej do produkcji kremów, maści, żelów, pomad oraz lekkich emulsji. Turbina mieszadła może być zabudowana w dnie zbiornika bezpośrednio lub poprzez korpus podłączony w obiegu zewnętrznym pozostałą objętością zbiornika. Stosuje się również mieszadła pracujące „in line", czyli mieszadła będące samodzielnym urządzeniem. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć koszty inwestycji wszędzie tam, gdzie homogenizacja produktu nie jest wymagana w całym procesie. Zasadniczo mieszadło homogenizujące przeznaczone jest do pracy z innymi mieszadłami, w tym głównie z mieszadłem ramowym ze skrobakami oraz mieszadłem łopatkowym.

dlaczego my?

Dlaczego warto powierzyć wykonanie mieszadeł właśnie nam?

Nasi eksperci wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, aby dobrać właściwe mieszadła do Państwa procesu. Wyboru dokonany na podstawie specyfiki Państwa produkcji oraz rodzaju mieszanej substancji.

Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu procesów mieszania i pracowaliśmy z większością substancji, doskonale więc wiemy jakie mieszadła zastosować oraz jakim koniecznym modyfikacjom je poddać, aby jak najefektywniej wesprzeć Państwa produkcję.

Dysponujemy także własną jednostkę R&D, która nie tylko pozwala przetestować proponowane przez nas rozwiązania, ale ułatwia także zaprojektowanie dla Państwa odpowiedniego procesu.

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-downarrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram