search
Aktualności

rozwiązania

Mieszalniki

Doskonale rozumiemy złożoność procesu mieszania 

Mieszanie jest jednym z procesów powszechnie stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Operacja mieszania stanowi podstawę wszelkich procesów technologicznych.

Jakość tej operacji zależy od właściwego zaprojektowania procesu oraz właściwego doboru urządzeń, w których ma zachodzić.

Ze względu na różnorodność procesów i produktów, różnorodna może być również konstrukcja mieszalnika. Specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie naszych konstruktorów sprawia, że jesteśmy w stanie dobrać typ mieszalnika, a następnie zaprojektować odpowiedni układ mieszający, który będzie dopasowany do potrzeb Państwa procesów.

państwa proces

Złożoność procesu mieszania 

W procesie mieszania istotne znaczenie ma równomierne rozmieszczenie składników. Właśnie to jest celem mieszania. W wyniku mieszania dochodzi do wzajemnego przemieszczania się różnych cząsteczek ośrodka, dzięki czemu uzyskujemy jego jednorodność w środowisku jedno- lub wielofazowym pod względem stężenia, gęstości, temperatury i innych właściwości mieszaniny.

Mieszanie jest także sposobem na intensyfikację procesów wymiany ciepła lub wymiany masy, a także na przyspieszenie reakcji. Dąży się do tego, aby mieszanie było jak najbardziej efektywne, czyli pozwalało na uzyskanie wymaganego stopnia wymieszania w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszym nakładzie energii. Właśnie nad tym skupiają się wszystkie wysiłki projektantów mieszalników.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów mieszania jest mieszanie mechaniczne. To proces wymuszony, który zachodzi w wyniku doprowadzenia energii z zewnątrz. Energię tą może generować np. ruch mieszadeł albo obracanie zbiornika wypełnionego materiałem.
Przy projektowaniu wspomnianego zbiornika zasadnicze znaczenie ma obliczenie mocy, jaka potrzebna jest do tego, aby układ mieszany osiągnął założony poziom jednorodności.
Więcej informacji o projektowaniu urządzeń
Dodatkowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę to:
 • proporcje masowe użytych cieczy,
 • wzajemna rozpuszczalność,
 • temperatura oraz ciśnienie procesu,
 • możliwość napowietrzania produktu,
 • wymagania higieniczności i aseptyczności,
 • wydajność procesu,
 • wrażliwość produktu na występujące siły ścinające mieszadeł,
 • analiza zagrożeń dla produktów niebezpiecznych,
 • możliwość umycia konstrukcji.

Następnie należy przeanalizować cały układ urządzenia pod kątem specyfiki procesów, w których będzie ono brało udział, a więc przede wszystkim pod kątem:

 • możliwości występowania drgań,
 • pracy mieszadeł w zależności od poziomu cieczy,
 • wzajemnego oddziaływania kilku mieszadeł w jednym mieszalniku,
 • innych elementów wynikających z przewidzianej zabudowy mieszalnika.

Nasze doświadczenie obejmuje projektowanie i produkcję praktycznie wszystkich typów mieszadeł i układów mieszających. Każdy produkt przed oddaniem do użytku poddawany jest próbom sprawdzającym. W trosce o ciągłe udoskonalanie jakości naszych mieszalników powołaliśmy własny dział R&D, który zajmuje się optymalizowaniem ich konstrukcji.

naszA oferta

Mieszalniki z dowolnie skonfigurowanym wyposażeniem

Mieszalniki wyposażamy w systemy mieszania składające się z jednego lub kilku mieszadeł. Aby zwiększyć intensywność mieszania i dostosować go do specyfiki procesu, istnieje możliwość zamontowania na urządzeniach procesowych dowolnej konfiguracji mieszadeł. Przykładowa konfiguracja może składać się z mieszadła ramowego, łopatkowego i homogenizującego albo turbinowego. Mamy doświadczenie w produkowaniu praktycznie wszystkich typów mieszadeł i układów mieszających.
Każde nasze mieszadło, przed dopuszczeniem do użytku, poddawane jest próbie. Dodatkowo, nad ciągłym udoskonalaniem projektowanych konstrukcji pracuje nasz dział R&D.

Nasze mieszalniki wyposażone są także w system sterowania i napęd. Dzięki tym elementom możliwa jest płynna regulacja obrotów mieszadeł oraz ustawienie wolnego rozruchu mieszadeł przy gęstych produktach.

Przepływ ciepła w mieszalniku może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy z nich to przepływ poprzez płaszcz grzewczo-chłodzący, wykonany metodą tradycyjną lub w technologii Plasma Pillow Plate, która stosowana jest w naszym warsztacie. Z kolei drugim sposobem jest przepływ ciepła poprzez wężownicę zanurzoną w cieczy mieszanej. W niektórych przypadkach stosuje się obydwa sposoby przepływu ciepła.

Urządzenia odpowiednio zaprojektowane, by spełnić wymagania procesowe i powierzchniowe

Posiadamy szeroką gamę mieszalników, które mogą być dowolne konfigurowane. Nasi eksperci stworzą przemyślany zestaw, który idealnie wpisze się w Państwa zapotrzebowania. Produkujemy zarówno urządzenia laboratoryjne, jak i mieszalniki większych rozmiarów. Nasze urządzenia mają pojemność od 5l do 60l.

Standardy wykonania mieszalników dostosowywane są do specyfiki danej branży. Branże, w których najczęściej działają nasi Klienci, to farmacja, biotechnologia, kosmetyka, przemysł spożywczy i przemysł chemiczny.

Wykonujemy urządzenia o dowolnych kształtach. Wśród nich są głównie mieszalniki walcowe (poziome i pionowe), stożkowe, mieszalniki walcowo – stożkowe oraz quasi stały stosunek średnicy do wysokości mieszanej objętości. Ostatni z wymienionych typów gwarantuje powtarzalność parametrów pracy przy różnych wielkościach wsadu.

Nasza oferta zawiera także mieszalniki przejezdne. Doskonale sprawdzą się w zakładach, w których ze względu na specyfikę technologii lub procesów pomocniczych (np. mycie) wymagana jest okresowa relokacja urządzeń.

nasze usługi

Nasze usługi zapewniające bezpieczeństwo i wydajność Państwa urządzeń i instalacji

Zapewniamy bezpieczeństwo i wydajność Państwa instalacji i urządzeń. Nasi serwisanci przeprowadzą diagnostykę na miejscu i zlecą niezbędne działania naprawcze.
Oferujemy rozwiązania prewencyjne, w tym także rozwiązania cyfrowe dostosowane do Państwa potrzeb.

Audyty i przeglądy okresowo-kontrolne

 • identyfikacja części zużywających każdego sprzętu
 • kontrola sprzętu AKiP
 • analiza stopnia zużycia części w celu dostosowania częstotliwości wymiany do warunków prac
 • przedstawienie listy części zużywalnych, które powinny być na stanie celem zapewnienia nieprzerwanej produkcji

Podstawowe czynności utrzymania ruchu:

 • kontrola i usuwanie bieżących nieszczelności
 • kontrola stanu środków smarnych i punktów smarnych
 • kontrola stanu powierzchni urządzeń
 • kontrola stanu wyposażenia procesowego
 • kontrola stanu instalacji elektrycznych

Serwis części zamiennych

 • gwarancja oryginalnych części zgodnych z wymogami instalacji i obwodami identyfikacyjnymi
 • lista zalecanych części zamiennych
 • dostawa części zużywalnych do zbiorników, wymienników, pomp, zaworów, jednostek filtracyjnych itp.
 • przegląd/wymiana elementów zużywających się
 • wymiana uszczelnień i zestawów naprawczych uszczelnień
 • globalna logistyka komponentów

Modernizacja i naprawy

 • usuwanie problemów i naprawa urządzeń zbiornikowych ze stali nierdzewnej
 • weryfikacja układów pneumatycznych (układy podnoszenia)
 • przeglądy techniczne urządzeń ciśnieniowych
 • badania PT, VT, endoskopia przemysłowa/urządzeń dozorowych

dlaczego my?

Dlaczego warto powierzyć wykonanie reaktora właśnie nam?

Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów pozwala na dostarczenie Państwu rozwiązań sprawdzonych i zaawansowanych technologicznie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doskonale potrafimy dobrać materiały odporne na czynniki procesu/reakcji.

Mamy doświadczenie w projektowaniu rozwiązań dla substancji trudnych, żrących i wybuchowych. Stanowi ono gwarancje, że projektowane przez nas urządzenia są w 100% bezpieczne dla ludzi oraz produktu. Potwierdzeniem tego jest także fakt, że produkowane przez nas reaktory chemiczne wykazują zgodność z dyrektywą ATEX. . 

Dzięki wykonaniu bioreaktorów na naszym warsztacie zapewniamy doskonałą kontrolę jakości naszych produktów.

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-downarrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram