search
Aktualności

Rozwiązania

Zarządzanie projektem

Sukces Państwa projektów przemysłowych jest dla nas priorytetem

Zarządzanie projektem jest wpisane w DNA naszej firmy. Oparte jest na podejściu Zaprojektuj i wybuduj, co pozwala nam zoptymalizować ogólny czas trwania projektu, zapewniając jednocześnie wydajność instalacji dla naszego Klienta.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu przy najbardziej złożonych projektach i przy najsurowszych ograniczeniach wdrożyliśmy procedury, metody i narzędzia wspierające Klientów na różnych rynkach.

A ponieważ każdy projekt jest wyjątkowy, możemy wykorzystać zgromadzoną wiedzę, aby dostosować nasze metody i narzędzia do specyfiki procesów danego projektu, by spełnić wymagania dotyczące wydajności, budżetu i terminów.

W zależności od Państwa branży odpowiedni eksperci odpowiedzą na Państwa problemy i wyzwania. Zarządzamy projektami dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, kosmetycznego, spożywczego, chemicznego, energetycznego, szklarskiego, hutniczego i wielu innych.

NASZA OFERTA

Zarządzamy Państwa projektami od fazy projektowej i studium wykonalności aż do uruchomienia i utrzymania

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w rozwiązaniach procesowych oraz wiedzy technicznej i umiejętnościom naszych pracowników udało nam się opracować zestaw praktycznych dokumentów i narządzi do zarządzania projektami przemysłowymi: Boccard Project Management System (BPMS).​ Zawarliśmy w nim nie tylko nasze doświadczenie, ale także informacje zwrotne, jakie otrzymywaliśmy od naszych Klientów na przestrzeni lat.

System ten jest całkowicie kompatybilny z ISO i zapewnia wykonanie projektu z najwyższą dbałością o jakość. Pozwala nam kontrolować koszty, terminy i ryzyka projektu, zarówno w sposób stacjonarny, jak i zdalny.

Stosując BPMS dostarczamy naszym Klientom efektywne rozwiązania procesowe „pod klucz”, zgodnie z wymaganiami budżetowymi i harmonogramem: „Bezpiecznie, na czas, zgodnie ze specyfikacją i budżetem”. Projektujemy zrównoważone, wydajne i skalowalne zakłady przemysłowe, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Zastosowane przez nas rozwiązania technologiczne ograniczają zużycie mediów w tym wody poprzez optymalizację procesów, emisję do atmosfery oraz ilość odpadów

nASZE USŁUGI

Nasze standardy zarządzania projektem

Dedykowany kierownik projektu prowadzi Państwa projekt od fazy koncepcyjnej poprzez produkcję, aż po uruchomienie. ​Zyskują Państwo jedną osobę do kontaktu, która odpowie na wszystkie Państwa pytania związane z projektem i zapewni koordynację pracy wszystkich zespołów. Ma on pełne uprawnienia i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie fazy projektu. Organizuje także wszystkie spotkania robocze i informuje Państwa o postępach projektu.

W ramach zarządzania projektem oferujemy: 

 • Profesjonalną i kompleksową obsługę podczas trwania projektu 
 • Innowacyjne podejście do rozwiązań​ 
 • Stały nadzór i analizę harmonogramu​ 
 • Codzienne raporty i aktualizację harmonogramu ​ 
 • Ciągłą weryfikację wymagań Klienta​ 
 • Wykonanie analizy ryzyka 
 • Wykonanie projektu zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi, środowiskowymi i BHP 
 • Wykonanie projektu zgodnie z wymaganiami prawnymi 
 • Współpracę z jednostkami dozorowymi 
 • Dokumentację wykonawczą zawierającą opis techniczny i szczegóły budżetowe 
 • Dokumentację powykonawczą 
 • Usługi serwisowe po zakończeniu projektu  
Takie podejście do zarządzania projektami jest szczególnie korzystne w przypadku złożonych projektów obejmujących wiele branż i pozwala na elastyczność w podejmowaniu decyzji.

DLACZEGO MY?

Dlaczego warto powierzyć projekt właśnie nam?

Pracując z doświadczonymi ekspertami z Boccard Kates zyskują Państwo pewność, że: 

 • projekt zostanie wykonany zgodnie z Państwa oczekiwaniami 
 • projekt zostanie zrealizowany w zakładanym terminie 
 • koszty dodatkowe zostaną ograniczone do minimum 
 • Państwa projekt zostanie wykonany z należytą starannością 
 • wykonany projekt będzie zapewniał wysokie standardy jakościowe, środowiskowe, BHP oraz będzie zgodny z wymaganiami prawnymi  

Dzięki rygorystycznemu stosowaniu najlepszych praktyk gwarantujemy sprawne zarządzanie projektami, zgodnie z naszymi zasadami PQP: „Zapobieganie, jakość, wydajność” 

 

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram