search
Aktualności

rynki

Petrochemia i gaz

Bezpieczne i wydajne instalacje

Ropa naftowa i gaz ziemny mają podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej. Są jednymi z najcenniejszych surowców energetycznych oraz są wykorzystywane w większości gałęzi przemysłu od najcięższych hutniczych do lekkich chemicznych oraz też petrochemicznych.

Jako Boccard Kates wspieramy sektor naftowy i gazowniczy, dostarczając rozwiązania w zakresie dostawy, prefabrykacji i montażu. Nasze doświadczenie pozwala nam zweryfikować Państwa projekt pod kątem praktycznym. Niezależnie od tego, czy planują Państwo budowę nowych obiektów greenfield, modernizację istniejących instalacji petrochemicznych, rafineryjnych czy też transferowych, mamy rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Łączymy nasze doświadczenie lokalne z globalnym doświadczeniem BOCCARD w zakresie zarządzania projektem, inżynierii projektowej, prefabrykacji, produkcji oraz montażu na każdym etapie: początkowym (upstream), środkowym (midstream) i końcowym (downstream).

Państwa produkty

Znamy wyzwania stojące przed Państwem

Zapewniamy fachowe wsparcie dostosowane do Państwa branży. Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie zdobyte na innych rynkach przemysłowych

przemysł gazowy

tłocznie gazu,
stacje redukcji ciśnienia,
stacje rozdzielcze
Transport gazu (gazociągi)

przemysł petrochemiczny

przerobu produktów ropopochodnych

państwa wyzwania

Bezpieczeństwo i innowacyjność głównymi wyzwaniami przemysłu petrochemicznego i gazowego

Ropa naftowa i gaz ziemny są trudnymi surowcami, wymagającymi zachowania szczególnych środków ostrożności i bezpieczeństwa. W trakcie wydobywania ropy naftowej oraz w procesie jej przeróbki w rafineriach mamy styczność z substancjami toksycznymi, wybuchowymi i łatwopalnymi, które to czynią z przemysłu naftowego, petrochemicznego i gazowego trudne środowisko pracy. Bezpieczeństwo pracowników i instalacji ma kluczowe znaczenie w tym sektorze, ponadto branża musi być w stanie zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo ludzi żyjących w pobliżu jej obiektów.

Drugim ważnym wyzwaniem, przed którym stoją te gałęzie przemysłu, jest dostosowanie się do zmieniających się potrzeb i tendencji rynku. W dłuższej perspektywie czasowej czynnikiem wspierającym popyt na produkty przerobu ropy naftowej będzie branża petrochemiczna, a głównie rosnące zastosowania nowoczesnych tworzyw sztucznych w światowej gospodarce. Branża stawia mocno na innowacyjność i budowę instalacji olefin, instalacji fenoli, kompleks pochodnych aromatów i centrum badawczo-rozwojowe.

nasze rozwiązania

Jesteśmy w stanie sprostać trudnym warunkom otoczenia i eksploatacji 

Dzięki prawdziwie międzynarodowej wiedzy grupy Boccard i różnorodnemu doświadczeniu na rynku ropy naftowej i gazu w wielu krajach jesteśmy w stanie zaoferować Państwu szeroki wachlarz usług eksperckich dostosowanych do Państwa potrzeb.

Wykonujemy projekty będące w stanie sprostać trudnym warunkom otoczenia i eksploatacji. Oferujemy realizację projektu: od dostaw, przez prefabrykację po montaż i uruchomienie.

Mamy do dyspozycji 7 warsztatów produkcyjnych na całym świecie, w tym jeden zlokalizowany w Olsztynie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu usługę prefabrykacji, gwarantując ścisłą kontrolę jakości, testy i badania. Mamy doświadczenie w spawaniu rurociągów wysokociśnieniowych, wysokotemperaturowych oraz budowie instalacji w formule „pod klucz” gotowych do montażu i użytku u Klienta końcowego. Usługę wykonuje doświadczony zespół spawaczy, monterów i elektryków. Prefabrykacji poddajemy możliwie duży zakres projektu, ograniczając do minimum prace montażowe na budowie u Klienta i zwiększając tym samym bezpieczeństwo pracy.

Nasze warsztaty są także przystosowane do produkcji i kwalifikacji urządzeń i skidów ciśnieniowych spełniających najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa procesowego i przeciwwybuchowego (m.in. ATEX, PED). Oferujemy także usługę odbioru technicznego urządzeń i całych linii procesowych.

Powierzając nam projekt zyskują Państwo dostęp do naszego globalnego systemu zarządzania łańcuchem dostaw i zyskują pewność uzyskania potrzebnych materiałów na czas i w konkurencyjnej cenie.

Naszym celem jest jak najszybsza realizacja Państwa projektów, pozwalająca na skrócenie przestojów, optymalizacja cyklu życia urządzeń procesowych i obniżenie Państwa kosztów operacyjnych.

Zadbamy o efektywne wykonanie Państwa projektu, zgodnie z budżetem i harmonogramem. 

Powierzając nam projekt zyskują Państwo jedną osobę do kontaktu, która odpowie na wszystkie Państwa pytania związane z projektem i zapewni koordynację pracy wszystkich zespołów. Wiedza techniczna naszego kierownika pozwala mu opracować realistyczny plan działania, dostosowany do ograniczeń budżetowych i terminowych. Przygotowany przez niego plan obejmuje całość oferowanych przez nas usług.

Zastosowane procedury pozwalają nam zagwarantować responsywne zarządzanie projektami zgodnie z naszym systemem jakości Boccard Kates Management System.

Naszym celem jest dostarczenie na CZAS oferowanych rozwiązań, dlatego opracowaliśmy własne narzędzia wspierające zarządzanie projektem, takie jak BocTrack. BocTrack to narzędzie wdrażające podejście „Zaprojektuj i wybuduj", pozwalające realizować projekty zgodnie z założeniami i celami. Jest to możliwe dzięki pełnej kontroli nad pracami produkcyjnymi i konstrukcyjnymi od otrzymania planu izometrycznego do zakończenia procesu montażu.

nasze usługi

Nasze własne rozwiązania cyfrowe wspierające Państwa produkcję

Wydajność przemysłowa i Prewencyjne utrzymanie ruchu
Track Advance i BocPredict
Bezpieczeństwo instalacji
BocLock, bezpieczne i higieniczne złącze do instalacji procesowych

WYBRANE projekty

Więcej informacji

PROJET
Instalacja do produkcji innowacyjnej grupy biopreparatów

Projekt i produkcja urządzeń procesowych (bioreaktorów i zbiorników) wraz z instalacją technologiczną.  

Więcej informacji
PROJET
Budowa innowacyjnej instalacji do produkcji benzyny syntetycznej z bioetanolu

Projekt prowadzony dla jednego z największych producentów bioetanolu i etanolu wytwarzanego z ziarna kukurydzy.

Więcej informacji
PROJET
Instalacja do utleniania wosków polietylenowych

Projekt i produkcja instalacji i urządzeń procesowych dla Klienta z branży chemicznej.Od projektu po uruchomienie.

Więcej informacji

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-downarrow-rightarrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram