search
Aktualności

rynki

Przemysł chemiczny

Wydajne i bezpieczne instalacje i urządzenia

Projektując rozwiązania dla zakładów chemicznych kładziemy nacisk na bezpieczeństwo – zarówno ludzi, jak i samej instalacji.

Budowa innowacyjnych i bezpiecznych instalacji dla przemysłu chemicznego to nasza specjalność. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z trudnymi i niebezpiecznymi substancjami, takimi jak substancje wybuchowe, żrące, kleiste czy też gęste. Świadczymy pomoc na każdym etapie - od fazy projektowania, poprzez realizację, aż po uruchomienie. Pracujemy zarówno na projektach własnych, jak i dostarczonych przez Klienta.

Modułowe instalacje procesowe (skidy), pojedyncze zbiorniki magazynowe i procesowe, automatyzacja instalacji technologicznych czy też kompleksowe instalacje procesowe „pod klucz" – to tylko przykładowe projekty, które są w zasięgu możliwości naszych specjalistów.

państwa wyzwania

Efektywna i bezpieczna produkcja o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko

Przemysł chemiczny to jeden z największych i strategicznych sektorów przemysłu, a ponadto bardzo zróżnicowany.

Charakterystyczna dla przemysłu chemicznego jest także duża konkurencyjność oraz – szczególnie na gruncie europejskim – konieczność dostosowania do coraz bardziej zaostrzającej się polityki klimatycznej. Nic więc dziwnego, że branża chemiczna, dążąc do sprostania współczesnym wyzwaniom gospodarczym i środowiskowym, przeznacza na swój rozwój ogromne nakłady inwestycyjne.

Głównymi trendami w rozwoju rynku chemicznego są: dostosowanie procesów technologicznych do regulacji środowiskowych, zmniejszenie oddziaływania na środowisko, modernizacje nastawione na zwiększenie efektywności wykorzystywania surowców i zasobów naturalnych, podniesienie efektywności pracy zakładów przemysłowych oraz zmniejszenie poziomu awaryjności. Ponadto dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa zarządzania chemikaliami oraz bezpieczeństwa pracowników.

Oferowane przez nas rozwiązania wykonane są zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, obowiązującymi przepisami prawa oraz dyrektywami europejskimi.

zarządzanie projektem

Zadbamy o efektywne i bezpieczne wykonanie Państwa projektu, dzięki naszemu doświadczeniu w różnych zakładach chemicznych

Niezależnie od rozmiarów Państwa projektu, oferujemy takie same standardy zarządzania projektem. Nie ma znaczenia, czy zlecenie dotyczy zbiornika, mieszalnika, systemu automatyki czy kompletnej instalacji procesowej – dedykowany kierownik projektu będzie miał nadzór nad wszystkim od fazy koncepcyjnej, przez produkcję, aż po uruchomienie. To kierownik będzie jedyną osobą do kontaktu, która chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania związane z projektem. Zajmie się on także koordynacją pracy wszystkich zespołów. Kierownik wyposażony jest w wiedzę techniczną, która ułatwia mu opracowanie realistycznego plan działania, czyli planu dostosowanego do ograniczeń budżetowych i terminowych. Plan ten będzie obejmował całość oferowanych przez nas usług.

Zarówno kierownik, jak i zespół wykonujący prace w Państwa obiekcie, mają doświadczenie w realizacji projektów w zakładach chemicznych i w pracy z różnymi substancjami chemicznymi. Doskonale znamy zasady bezpieczeństwa i wewnętrzne przepisy obowiązujące w tego typu zakładach, przez co będziemy w stanie skutecznie zadbać o bezpieczeństwo własne i podwykonawców. Zadbamy nie tylko o nową instalację, ale także o istniejącą infrastrukturę.

Zastosowane procedury pozwalają nam zagwarantować responsywne zarządzanie projektami zgodnie z naszym systemem jakości Boccard Kates Management System.

nasze usługi

Pomagamy wydłużyć życie Państwa instalacji

Zarówno bezpośrednio na miejscu, jak i zdalnie, zapewniamy utrzymanie Państwa instalacji na najwyższym poziomie przy pełnym bezpieczeństwie.

Nasze własne rozwiązania cyfrowe wspierające Państwa produkcję

Wydajność przemysłowa i Prewencyjne utrzymanie ruchu
Track Advance i BocPredict
Bezpieczeństwo instalacji
BocLock, bezpieczne i higieniczne złącze do instalacji procesowych

WYBRANE projekty

Więcej informacji

PROJET
Instalacja do produkcji innowacyjnej grupy biopreparatów

Projekt i produkcja urządzeń procesowych (bioreaktorów i zbiorników) wraz z instalacją technologiczną.  

Więcej informacji
PROJET
Budowa innowacyjnej instalacji do produkcji benzyny syntetycznej z bioetanolu

Projekt prowadzony dla jednego z największych producentów bioetanolu i etanolu wytwarzanego z ziarna kukurydzy.

Więcej informacji
PROJET
Instalacja do utleniania wosków polietylenowych

Projekt i produkcja instalacji i urządzeń procesowych dla Klienta z branży chemicznej.Od projektu po uruchomienie.

Więcej informacji

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-downarrow-rightarrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram