Boccard Kates Gazelą Biznesu 2022

Gazela jest szybka, zwinna, ma smukłe ciało i duże oczy.
Nic dziwnego, że Puls Biznesu posłużył się metaforą Gazeli do określenia swojego rankingu organizowanego nieprzerwanie od 2000 r.