Słownik pojęć

Zebraliśmy kluczowe pojęcia i terminy związane z inżynierią procesową. Prezentowany słownik ma pomóc w zrozumieniu i stosowaniu różnych pojęć i terminów w tej dziedzinie.