Lepkość i gęstość substancji – jak wpływa na proces mieszania?

Celem procesu mieszania zwykle jest otrzymanie jednorodnego roztworu, emulsji lub zawiesiny, ale równie dobrze może być on nastawiony na intensyfikację procesów wymiany ciepła lub masy. Na jakość tego procesu oraz finalny efekt wpływa wiele czynników. Niektóre z nich można swobodnie regulować, z kolei inne poddają się modyfikacji jedynie w ograniczonym stopniu. Do tych drugich zaliczają się własności materiałowe substancji, takie jak gęstość i lepkość. Dobra znajomość tych własności jest ważna z punktu widzenia odpowiedniego zaprojektowania procesu mieszania.

Mieszalniki dla Klienta z branży kosmetycznej

Projekt i produkcja mieszalników do produkcji kremów, maści i żeli pod prysznic.

 

Rola mieszalników w procesie produkcji kosmetyków

Kosmetyk jest produktem przeznaczonym do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego lub z zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej. W celu uzyskania odpowiedniej jakości produktu należy zapewnić właściwy i bezpieczny proces produkcyjny. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest właściwie dobrany mieszalnik.

Przemysł kosmetyczny w Polsce to bez wątpienia bardzo istotny i dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki. Posiada ogromny potencjał w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii. Każda duża polska firma kosmetyczna posiada laboratorium badawcze i przeznacza znaczne środki na prowadzenie badań rozwojowych. Droga od pierwszej koncepcji do produktu gotowego jest bardzo długa i pracochłonna.

Mieszalnik stożkowy dla przemysłu szklarskiego

Mieszalnik do krzemionki i wodorotlenku potasu dla przemysłu szklarskiego.

Mieszalnik stożkowy dla branży farmaceutycznej | Mydło potasowe

Mieszalnik do mieszania mydła i płynów myjących wykonany w standardzie farmaceutycznym do produkcji mydła potasowego.