Outsourcing gospodarki smarowniczej

Kompleksowa obsługa gospodarki smarowniczej: audyt, zakup środków smarnych, usługi smarowania, regularne raporty, zarządzanie odpadami.