search
Aktualności

Właściwy monitoring i pielęgnacja chłodziw

Badanie w eksploatacji środków obróbczych zapewnia wychwycenie we właściwym czasie niekorzystnych zmian mogących mieć wpływ na awarię maszyny, niedopuszczalną jakość obrabianych materiałów, mikrobiologiczne zanieczyszczenie układu oraz inne poważne następstwa lekceważenia stanu chłodziwa. W przypadku obróbki metali duże znaczenie ma fakt czy środek obróbczy jest wodorozcieńczalny. Oleje obróbcze wodorozcieńczalne czyli chłodziwa wymagają szczególnej pielęgnacji w czasie eksploatacji z uwagi na możliwość rozwoju bakterii oraz grzybów czego następstwem może być nie tylko degradacja emulsji, ale również poważniejsze następstwa takie jak korozja elementów maszyny, powstanie ogromnej ilości osadów zanieczyszczających wszystkie możliwe miejsca w układzie oraz poważne uczulania wśród operatorów. Oczywiście nie zawsze da się uniknąć rozwojowi mikroorganizmów ponieważ zawsze tam gdzie znajduje się woda będzie rozwijało się życie biologiczne. Właściwa pielęgnacja chłodziwa pozwala jednak znaczenie wydłużyć okres eksploatacji nie dopuszczając do powstawania warunków korzystnych do degradacji emulsji. Konieczne jest wykonywanie niezbędnych badań stanu chłodziwa począwszy od oceny organoleptycznej takiej jak wygląd, zapach zawartość piany do innych podstawowych badań takich jak pomiar pH, przewodność, zawartość bakterii i grzybów, stężenie emulsji oraz zawartość olejów obcych.

Zmiana koloru i zapachu emulsji

Zmiana koloru i zapachu emulsji wskazują na zwiększony stopień zanieczyszczenia lub skażenia biologicznego. Zawartość piany może świadczyć o przedostaniu się zanieczyszczeń, utraty właściwości antypiennych, pozostałości środka czyszczącego w układzie bądź wyciek oleju obcego. Pomiar pH jest bardzo ważnym parametrem ponieważ wartość pH ma wpływ na rozwój bakterii i grzybów oraz podrażnienia skóry. Wzrost przewodności w stosunku do wartości początkowej może oznaczać, że doszło do częściowego zasolenia emulsji poprzez odparowanie wody z chłodziwa co może przyczynić się do utraty stabilności emulsji. Zawartość bakterii i grzybów bada się zwykle przy użyciu specjalnych płytek dip slide, które po zanurzeniu w chłodziwie inkubuje się w odpowiednich warunkach sprzyjających ich rozwojowi. Pożywką dla mikroorganizmów są organiczne związki węgla tj. węglowodory oraz związki azotu, fosforu i siarki (składniki chłodziwa). Bakterie żywią się składnikami chłodziwa wydalając substancje kwaśne powodujące spadek wartości pH, co z kolei ma wpływ na korozję i możliwy rozwój grzybów. Rozrost grzybów powoduje powstawanie dużych skupisk w postaci żelu, kłaczków mogących zatykać filtry. Grzyby mogą przedostawać się wraz z mgłą olejową w inne miejsca. Zakażenia mogą przenosić się na inne maszyny obróbcze poprzez kontakt z operatorem który pracuje na wielu maszynach (poprzez rękawice ochronne, ubranie robocze). Skażenia emulsji są szczególnie niebezpieczne ponieważ oddziaływają bezpośrednio na operatora mogąc powodować poważne schorzenia począwszy od uczulania skóry w postaci wysypki do zapalenia skóry, kaszlu, podrażnieniu oczu i innych niekorzystnych oddziaływań na zdrowie. Stężenie emulsji, kolejny ważny parametr, należy utrzymywać na stałym, wymaganym poziomie zalecanym przez producenta koncentratu chłodziwa.  Wzrost stężenia powyżej wartości wymaganej może powodować spadek właściwości chłodzących, zwiększenie podatności do alergii dróg oddechowych i skóry oraz powstanie mgły olejowej. Z kolei spadek stężenia poniżej wartości wymaganej może powodować  zmniejszenie ochrony antykorozyjnej, zwiększenie możliwości skażenia mikrobiologicznego, niewłaściwe smarowanie, skrócenie czasookresu eksploatacji narzędzi.  Oleje obce mogą przedostawać się do chłodziwa na skutek przecieku np. oleje hydrauliczne, oleje do prowadnic, oleje przekładniowe. Obce oleje zbierają się na powierzchni chłodziwa, mogąc poważnie zakłócać odczyt stężenia na refraktometrze, przyczynić się do rozwoju bakterii, szczególnie beztlenowych oraz przyczynić się do spadku właściwości chłodzących i smarnościowych chłodziwa.

Mobilny serwis chłodziw

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w badaniu chłodziw w eksploatacji, niezbędne zaplecze laboratoryjne jak również odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów zarówno od badań jak i interpretacji otrzymanych wyników badań. W przypadku konieczności wymiany chłodziwa serwis mobilny Boccard Kates kompleksowo zajmuje się tą usługą jak również pielęgnacją chłodziwa w czasie dalszej eksploatacji. W sytuacjach krytycznych takich jak rozwój mikroorganizmów, powstanie szlamów i osadów, obecność znacznej ilości olejów przeciekowych działania serwisowe pozwalają na oczyszczenie emulsji oraz jej dalszą eksploatację. Do tego celu serwisanci Boccard Kates wykorzystują zaawansowane technicznie urządzenia takie jak agregaty filtracyjne w połączeniu z mechanicznym usunięciem zanieczyszczeń oraz naświetlaniem światłem UV emulsji co pozwala nawet na kilkukrotne wydłużenie czasu eksploatacji emulsji.  Świadczymy kompleksową obsługę gospodarki chłodziwami mającą na celu obniżenie kosztów wytwarzania oraz umożliwienie Klientowi skupienie się na jego działalności podstawowej, a przez to zwiększenie jego konkurencyjności na rynku.


WYBRANE projekty

Więcej informacji

PROJET
Mieszalnik do produkcji kwasu hialuronowego

Projekt i produkcja mieszalnika do kwasu hialuronowego dla Klienta z branży biotechnologicznej. Mieszalnik wykonany w wysokim standardzie.  

Więcej informacji
PROJET
Mieszalniki dla Klienta z branży kosmetycznej

Produkcja i dostawa mieszalników przejezdnych dla Klienta z branży kosmetycznej.

Więcej informacji
PROJET
Mieszalnik stożkowy dla przemysłu szklarskiego

Mieszalnik do krzemionki i wodorotlenku potasu dla przemysłu szklarskiego.

Więcej informacji

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram