search
Aktualności

wyzwania

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest wpisane w nasze DNA


Dbamy o bezpieczeństwo naszych Pracowników i Podwykonawców.

Dbamy o to, żeby każdy mógł codziennie wracać do domu cały i zdrowy. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem od samego początku istnienia firmy, co stanowi odzwierciedlenie naszych podstawowych wartości.

Ogromną wagę przywiązujemy do warunków pracy. Na każdym stanowisku i w zależności od miejsca przebywania naszych Pracowników stosujemy odpowiednio dostosowane normy i zasady bezpieczeństwa oraz wdrażamy szereg rozwiązań, zapewniającą ochronę wszystkich pracowników i współpracowników.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiegać nie tylko wypadkom, ale też prowadzimy proaktywne działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród naszych Pracowników.

nASZA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Nasze podejście do bezpieczeństwa: Safety first! Zero wypadków!

Wszędzie, gdzie są nasi Pracownicy zachowujemy takie same, wysokie standardy bezpieczeństwa. Od początku istnienia firmy prowadzimy konsekwentną i świadomą politykę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Chcemy, żeby temat bezpieczeństwa był tak samo ważny dla wszystkich naszych pracowników, dlatego traktujemy go priorytetowo na wszystkich szczeblach zarządzania oraz stale o nim przypominamy w codziennej komunikacji.

Dbamy o to, aby każdy Pracownik od pierwszego dnia pracy poznał nasze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w specjalnie przez nas przygotowanej broszurze: Zasady bezpieczeństwa Boccard Kates. Broszura ta zawiera główne zasady dotyczące bezpieczeństwa w naszej firmie. Mają one na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwo naszych pracowników. Każdy pracownik musi obowiązkowo ich przestrzegać i się do nich stosować, zaś kierownicy mają obowiązek stałej kontroli ich stosowania w każdym miejscu wykonywanej pracy.

Nasze działania obejmują m.in.:

  • zagwarantowanie zgodności naszej polityki bezpieczeństwa z przepisami, i wymogami kontraktowymi
  • definicję i przypisanie odpowiednich ról i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla każdej osoby
  • stały monitoring i raportowanie naszych wskaźników bezpieczeństwa
  • rozwój naszej kultury bezpieczeństwa poprzez podnoszenie świadomości pracowników i szkolenia. Stosujemy zerową tolerancję w przypadku nieprzestrzegania naszych Zasad bezpieczeństwa Boccard Kates
Bezpieczeństwo w warsztacie produkcyjnym i na budowie
Nasze zasady bezpieczeństwa są dostosowane do miejsca wykonywanej pracy.
Ze względu na charakter naszej branży, bardzo dużą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa i ergonomii miejsca pracy. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wdrożenie standardów 5S w naszych warsztatach produkcyjnych, zarówno w Olsztynie jak i w Michałowicach.

Nazwa tej metody pochodzi od 5 liter „S”, od których zaczynają się japońskie słowa opisujące 5 elementów systemu: seiri – selekcja, seiton – systematyka, seiso – sprzątanie, seiketsu – standaryzacja, shitsuke – samodyscyplina i doskonalenie.

Celem zastosowania metody 5S jest zaprowadzenie i utrzymanie porządku i dyscypliny w miejscu pracy oraz maksymalne wykorzystanie powierzchni, utrzymanie porządku na hali produkcyjnej i w magazynie. Wprowadzenie tej metody ma na celu stworzenie przyjaznego, harmonijnego środowiska pracy oraz lepszej komunikacji między Pracownikami, podnosząc efektywność organizacji.

WSPÓLNE ZASADY

Wszyscy nasi Pracownicy są zaangażowani w budowę naszego systemu bezpieczeństwa

Wspólnie:

  • oceniamy zagrożenia i podejmujemy niezbędne środki zapobiegawcze
  • prowadzimy regularne rozmowy na temat bezpieczeństwa i audyty terenowe w zależności od rodzaju działalności
  • zachęcamy do przekazywania informacji zwrotnych na temat ryzykownych sytuacji i wypadków w celu ich analizy wraz z powiązanymi informacjami zwrotnymi
  • jesteśmy zobowiązani do informowania bezpośrednich przełożonych, a także kierowników najwyższego szczebla o każdym wypadku prowadzącym do zatrzymania pracy lub interwencji służb ratowniczych
  • przestrzegamy naszych Zasad bezpieczeństwa Boccard Kates, a w szczególności tych dotyczących noszenia odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
  • regularnie oceniamy jakość i wydajność naszego systemu bezpieczeństwa w celu ulepszenia go

szkolenia

Bezpieczeństwo częścią naszej codzienności

 
Naszym Pracownikom biurowym również staramy się zapewnić jak najlepsze i najbardziej bezpieczne warunki do pracy. Nie ograniczamy się jedynie do obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP, ale staramy się aktywnie promować zasady bezpieczeństwa. Co miesiąc, w ramach akcji „Piątki z bezpieczeństwem” spotykamy się wspólnie, w nieformalnej atmosferze, przy wspólnym stole, aby rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa ważnych dla naszych Pracowników. Wybór tematów pochodzi właśnie od nich, gdyż zależało nam na tym, żeby te spotkania były dla nich jak najbardziej ciekawe i angażujące.

Dodatkowo staramy się organizować dodatkowe warsztaty z bezpieczeństwa, jednym z takich przykładów są 2-dniowe warsztaty „Przywództwo dla Bezpieczeństwa” dla pracowników związanych z nadzorem i budową. Celem tych warsztatów było zwiększenie świadomości bezpieczeństwa oraz poczucia, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za innych.

dbamy o zdrowie

Środki zapobiegające Covid

We wszystkich naszych oddziałach niezwłocznie wprowadziliśmy środki zapewniające ochronę naszych pracowników oraz Klientów i partnerów.

Wszystkich pracowników regularnie informujemy o naszych aktualnych zasadach i ich aktualizacjach.

Wdrożyliśmy specjalne procedury w celu niezwłocznego zidentyfikowania i odizolowania każdej osoby, która miałaby kontakt z osobą zarażoną Covid.

Nasze działania prowadzimy we współpracy z naszymi Klientami i w całkowitej transparentności.

 

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram