search
Aktualności

wyzwania

Jakość i certyfikaty

Stawiamy na najwyższą jakość i innowacyjność proponowanych rozwiązań


Dla Klientów coraz ważniejsza staje się jakość nabywanych produktów. Jakość zaczyna być czynnikiem decydującym już przy nabywaniu takich produktów codziennego użytku jak żywność, kosmetyki czy chemia domowa, a jej znaczenie jest jeszcze większe w przypadku zakupu produktów przeznaczonych do wieloletniej eksploatacji.

nasze podejście

Czym są dla nas certyfikaty jakości?

Pragniemy wspierać producentów w budowie nowoczesnych zakładów produkcyjnych, nastawionych na wytwarzanie wysokojakościowych produktów.

Chcąc zadbać o jakość Państwa produkcji, musimy wykazać wysoką jakość naszych działań. To właśnie certyfikaty jakości stanowią potwierdzenie, że wszystkie dostarczane przez nas rozwiązania produkcyjne są w pełni bezpieczne i zgodne z określonymi normami oraz przepisami prawnymi.

Dążymy do tego, aby posiadane przez nas certyfikaty jakości były regularnie udoskonalane, a oddziały Boccard na całym świecie zapewniały podobne standardy obsługi. Naszą działalność opieramy na 4 filarach jakości, jakimi są:

  • bezpieczeństwo,
  • terminowość,
  • zgodność z założeniami technicznymi i budżetowymi,
  • satysfakcja Klienta.
Zapoznaj się z naszą polityką jakości, pobierz ulotkę.

certyfikaty I normy Boccard Kates

AFNOR ISO

W celu poprawy bezpieczeństwa naszych pracowników wdrażamy wewnętrzne rozwiązania, które pozwalają nam ograniczać ryzyko w miejscu pracy oraz tworzyć lepsze i bezpieczniejsze warunki pracy.

Nasza firma posiada certyfikat ISO 9001, potwierdzający spełnienie wymagań naszego systemu zarządzania jakością. To potwierdzenie naszego podejścia zorientowanego na spełnienie celów Klienta, zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowane projekty, chęć ciągłego doskonalenia się oraz wysoki standard naszych działań.

Otrzymaliśmy także certyfikat potwierdzający spełnienia wymagań modułu A2 dyrektywy 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikat ISO 14001 : 2015 dotyczący zarządzania, realizacji i utrzymania instalacji przemysłowych oraz projektowania i produkcji urządzeń.

Nasz system zarządzania bezpieczeństwem został doceniony przez certyfikację ISO 45001, potwierdzającą spełnienie przez nas wymagań odnoszących się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

NORMY

Projektujemy i wykonujemy urządzenia do stref zagrożonych wybuchem (zgodnie z wymogami dyrektywy 9/94/WE ATEX), które swoim działaniem obejmują atmosfery pyłowe i gazowe II grupy wybuchowości oraz urządzenia 1,2,3 kategorii, klas temperaturowych T1-T6.

Ponadto zapewniamy zgodność z wymaganiami dyrektywy PED 2014/68/UE.

W przypadku dostawy kompletnego urządzenia w rozumieniu dyrektywy maszynowej zapewniamy zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy ME 2006/46/WE, niskonapięciowej 2014/35/UE, kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE.

UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA SZKOLEŃ

Posiadamy uprawnienia, poświadczone przez TÜV NORD, do prowadzenia szkoleń i egzaminowania spawaczy według następujących norm i przepisów: EN ISO 9606 -1,-2,-3,-4,-5,  EN ISO 14732, AD 2000 Merkblatt HP3, Dyrektywa 2014/68/UE.

Certyfikaty Grupy Boccard

ASME - U

ASME to certyfikacja uznawana na całym świecie przez profesjonalistów w sektorach, w których normy muszą spełniać maksymalne gwarancje projektowania, produkcji i jakości. Wydawany jest przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechanicznych.

MASE

W przypadku niektórych projektów, szczególnie w branży petrochemicznej i gazowej oraz hutniczej, pracujemy na terenach przemysłowych o wysokim poziomie ryzyka. Nasze francuskie oddziały otrzymały certyfikat MASE jako potwierdzenie naszego ciągłego doskonalenia wyników w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.

bezpieczeństwo jądrowe

CEFRI-E

CEFRI uznaje zdolność firmy do wykonywania pracy w warunkach promieniowania jonizującego oraz spełniania obowiązujących wymogów regulacyjnych. Uznanie to opiera się na ocenie rozwiązań organizacyjnych wprowadzonych w celu stałego spełnienia wymagań specyfikacji CEFRI „E”.

CERTYFIKATY UTO EDFFI-E

Od wielu lat współpracujemy z EDF. Ten francuski lider w dziedzinie energetyki powierza firmie Boccard budowę i utrzymanie swoich rurociągów oraz inspekcje regulacyjne urządzeń ciśnieniowych. Nasze pole interwencji obejmuje wszystkie francuskie elektrownie jądrowe. Zakres naszych prac:

  • Demontaż, interwencje, montaż na miejscu i prace podczas eksploatacji zakłądu, badania, części zamienne i naprawy, system kwalifikacji rurociągów, spawanie ESPN N1, N2 i N3 itp.
  • Demontaż, interwencje, montaż na terenach poza i w eksploatacji, system kwalifikacji NDT/NDT, badania penetracyjne.
  • Demontaż, interwencje, montaż na terenach postojowych i eksploatacyjnych, system kwalifikacji inżynierów lądowych, pokrycia dachowe, elewacje i konstrukcje szkieletowe.
  • Dekonstrukcja, interwencje, montaż na obiektach postojowych i eksploatacyjnych, system kwalifikacji operacji na dużych komponentach, CPP/CSP, teren SGS.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

ECOVADIS - SREBRNY MEDAL

Ocena EcoVadis opiera się na spełnieniu określonych kryteriów. Zawiera m.in. kryteria Global Reporting Initiative, ONZ Global Compact i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej w obszarach „środowisko”, „praca”, „uczciwe praktyki biznesowe” i „zrównoważone zakupy”. Zdefiniowanie konkretnej liczby kryteriów oceny pozwala na porównanie firm certyfikowanych przez EcoVadis w skali międzynarodowej.

Boccard został nagrodzony srebrnym medalem za swoją działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności (CSE).

 

Planują Państwo projekt?

Nasi Klienci

Zaufali nam

arrow-downarrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram